Pomiary elektryczne

Profesjonalizm

Pomiary elektryczne Bezpieczeństwo i pewność

Wystawiamy zaświadczenia i wykonujemy wszelkiego rodzaju pomiary końcowe i okresowe, które są niezbędne do przyłączenia Twojego domu do sieci energetycznej. Realizujemy także wszystkie pomiary przewidziane normą PN-EN 61557.

Wszyscy nasi pracownicy mają uprawnienia do wykonywania pomiarów (SEP E i SEP D) oraz wzorcowany sprzęt pomiarowy, który pozwala nam uzyskać wiarygodne informacje o stanie technicznym instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku.

Rodzaje pomiarów elektrycznych

Pomiary elektryczne dzielą się na dwa rodzaje – odbiorcze i eksploatacyjne. Pomiary odbiorcze wykonuje się po wykonaniu instalacji elektrycznej, zanim zostanie ona oddana do użytkowania. Celem pomiarów jest sprawdzenie czy instalacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Pomiary elektryczne eksploatacyjne, zwane również okresowymi mają na celu kontrolę stanu technicznego instalacji podczas jej użytkowania. Zakres wykonywanych przez nas prac obejmuje takie pomiary jak:

  • • impedancja pętli zwarcia,
  • • parametry wyłączników RCD,
  • • rezystancja izolacji,
  • • rezystancja uziemienia,
  • • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • • i wiele innych.

Kiedy należy przeprowadzać pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne należy wykonywać w przypadku nowych instalacji, jak również instalacji modernizowanych i będących w eksploatacji. Badania okresowe wykonuje się zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane nie rzadziej niż 5 lat. W przypadku obiektów, gdzie ryzyko porażenia prądem jest wyższe, istnieje zagrożenie wybuchem lub pożarem, pomiary elektryczne muszą być wykonywane częściej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pomiarach elektrycznych, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na pytania!

Kontakt

Potrzebujesz naszych usług? Daj nam znać!