Pomiary elektryczne rydułtowy

Pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe w Rydułtowach

Wykonujemy pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe w budynkach mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Rydułtowy. Zgodnie z obowiązującym prawem pomiarów mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione, dlatego też wszyscy nasi pracownicy mają uprawnienia do wykonywania pomiarów (SEP E i SEP D). Dysponujemy również wzorcowanym sprzętem pomiarowym.

Pomiary rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i przewodów

Zakres naszych usług obejmuje wykonywanie pomiarów elektrycznych:

  • • rezystencji izolacji – polega na zbadaniu stanu izolacji przewodów i urządzeń elektrycznych,
  • • impedancji pętli zwarcia – polega na zmierzeniu czasu, po którym zadziałają zabezpieczenia nadprądowe bądź różnicowoprądowe w gniazdkach elektrycznych,
  • • ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • • rezystancji uziemienia,
  • • i wielu innych.

Realizujemy również pomiary przewidziane normą PN-EN 61557.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Rydułtowach, która tak kompleksowo podchodzi do tematu wykonywania pomiarów elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Zapewniamy wysoki poziom usług oraz służymy wsparciem technicznym w przypadku wykrycia usterek. Po wykonaniu prac pomiarowych sporządzamy dokumentację. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!