Jak ochronić dom przed wyładowaniami atmosferycznymi?

Sezon wakacyjny cechuje się nie tylko wysoką temperaturą powietrza, ale też letnimi deszczami oraz występowaniem zjawisk burzowych. Najczęściej towarzyszą im wyładowania elektryczne w atmosferze. Pioruny wysyłają intensywne sygnały świetlne, tak zwane błyskawice, oraz dźwiękowe, czyli grzmoty. Niestety burze mogą nieść niebezpieczeństwo dla ludzi oraz zamieszkiwanych przez nich budynków.

Instalacja odgromowa na domu

Piorunem nazywamy silne wyładowanie elektrostatyczne. Jego uderzenie w dom może skutkować pożarem lub uszkodzeniem instalacji elektrycznej. Najskuteczniejszą metodą ochrony przed tym zjawiskiem jest montaż instalacji odgromowej. Zgodnie z przepisami nie zawsze jest ona obowiązkowa. Wymóg uzależniony jest wskaźnika zagrożenia piorunowego, na który składa się położenie obiektu, jego wielkość i materiały, użyte do jego budowy. Piorunochron powinien być bezwzględnie montowany w przypadku budynków wykonanych z materiału łatwopalnego, jakim jest drewno. Z pewnością warto w niego zainwestować także wtedy, gdy Twój dom nie jest do tego zobligowany, ale znajduje się na wzniesieniu i nie sąsiaduje z innymi wysokimi budowlami lub drzewami.

Ogranicznik przepięć w skrzynce rozdzielczej

Uderzenie pioruna może przynieść znaczne straty materialne, jeśli dojdzie do przepięcia instalacji elektrycznej. To z kolei skutkuje uszkodzeniem sprzętów RTV i AGD, komputerów, systemów alarmowych, czy monitoringu, zatem urządzeń o dużej wartości materialnej. Z tego względu montuje się specjalne odgromniki oraz ograniczniki przepięć klas B i C. Mają za zadanie zabezpieczenie instalacji i podpiętych do niej odbiorników elektrycznych. Stosowanie w skrzynce rozdzielczej ograniczników przepięć jest obowiązkowym elementem dobrze wykonanej instalacji elektrycznej w domu.